WitamyO nasNasze DaneKontaktSprawozdania
Witamy

Stowarzyszenie ANASTASIS
Stowarzyszenie pomocy młodzieży ANASTASIS
 


Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży „ANASTASIS” powstało w 2003 roku jako inicjatywa mająca na celu pomoc młodym ludziom zagrożonym uzależnieniem i już uzależnionym.

Nasze propozycje adresujemy szczególnie do osób nieletnich, uzależnionych od narkotyków.

Ściśle współpracujemy z Ośrodkiem Leczenia Uzależnień „ANASTASIS” w Strychach – woj. Lubuskie.

W ciągu sześciu lat istnienia przeszliśmy dynamiczny rozwój, podejmując różne inicjatywy na polu profilaktyki i terapii narkomanii.


WitamyO nasNasze DaneKontaktSprawozdania